Oznaczenie piętra z plexy

Oznaczenia poziomów / Plexa i PCV